نایک تمپو لجند

نایک لونار هایپردانک
ژوئن 22, 2020
آدیداس آلترا بوست
ژوئن 22, 2020

کسانی هم که با کفششان نمی‌دوند احتیاج دارند تا کفش‌هایشان را تعویض کنند. بدین منظور هر چند وقت یکبار کفش‌هایتان را بررسی کنید که آیا بر اثر استفاده‌ی مداوم کیفیتش افت کرده یا نه. اگر هر گونه پارگی یا فرسودگی بیش از اندازه در کف کفشتان مشاهده کردید.

نمونه :

کفش های فوتسال

به تاریخ :

زمستان 74

فروشگاه :

پارس

تخفیف :

تا آخر فصل